اهداف قطب

خلاصه ترین تعریفی که از جغرافیا شده است عبارت است از: مطالعه انسان، محیط و روابط متقابل بین این دو. از این دیدگاه، انسان بر روی زمینی زندگی می کند که هرگونه برنامه ریزی و فعالیتی مستلزم پایداری آن است. در این رابطه محیط طبیعی که یک محیط جغرافیایی است نیمی از این ارتباط تفکیک ناپذیر را تشکیل می دهد. با بر این همان گونه که قبلاً ذکر گردید، عدم تعادل در عوامل و ارکان محیط طبیعی نظم و یکنواختی  را در برنامه ریزی های محیطی مختل می کند. جغرافیای طبیعی یکی از ارکان و زیر بنای همه مطالعات و برنامه ریزی های محیطی است. جغرافیا توسعه بلندمدت و بنابر بیان جغرافیای کاربردی، توسعه بدون تخریب را در مرکز توجه دارد، لازم است که در عرصه‌های عملی و آکادمیک پیوند این دو بیش از پیش محکم شود.  بر این اساس انجام مطالعات علمی در زمینه تغییرات محیط طبیعی هدف کلی و اصلی این قطب علمی را تشکیل داده است.

چارچوب اهداف این قطب به شرح زیر است:

- اهداف کلی

 • تحقیق در خصوص عوامل ایجاد کننده تغییرات محیط طبیعی و انطباق آن با شرایط ایران
 • شناسایی و توسعه مدل های کمی و کار بردی  برای انجام مطالعات بنیادی تغییرات محیطی
 • توسعه تکنیک های جدید علمی و فناوری های نوین در مطالعه علل وقوع تغییرات محیط طبیعی به ویژه  مدل سازی های کمی
 • طراحی استاندارد های لازم برای تولید داده های پایه و اشتراک آنها در راستای اهداف قطب
 • ایجاد ارتباط با موسسات و مراکز تحقیقاتی کاربردی مرتبط با مطالعات محیط طبیعی و تبادل علمی در این زمینه در سطح ملی و بین المللی
 •  بررسی و ارائه معیارها و راهکار های علمی برای استفاده در سایر دستگاه ها و علوم مرتبط و درگیر با موضوع قطب در سطح کشور
 • ایجاد آزمایشگاه ها و هسته های پژوهشی در دانشکده جغرافیامرتبط با موضوع قطب.
 • انتشار مجله علمی پژوهشی تغییرات محیطی.
 • - -اهداف جزیی
 • انتشار مقالات علمی تخصصی در مجلات معتبر داخلی و خارجی
 • تربیت نیروی متخصص در زمینه های مختلف مخاطرات طبیعی و تغییرات محیط طبیعی و سوق دادن فعالیت های آموزشی و پژوهشی به سوی مطالعات محیط طبیعی
 • تجهیز فضاهای آزمایشگاهی و کارگاههای تخصصی
 • فراگیر نمودن ضرورت انجام مطالعات در مورد مخاطرات و تغییرات محیط های طبیعی از طریق رسانه های عمومی
 • برگزاری سمینارها و کارگاه های پژوهشی در خصوص مطالعات محیط طبیعی و آمایش سرزمین و فراهم سازی ضوابط
 • ایجاد وب سایت های تخصصی کامپیوتری و طراحی پایگاههای اطلاعاتی در شبکه اینترنت
 • مشارکت و اجرای طرح های پژوهشی در خصوص اهداف و موضوع قطب
 • مشارکت، اجرا و نظارت بر طرح های مخاطرات طبیعی، تغییرات محیطی در سطح ملی و منطقه ای
 • برقراری ارتباطات موثر و هدفمند با دستگاههای اجرایی کشور  که در راستای تغییرات محیط طبیعی درگیر و ذینفع هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>